Portraits


I don't draw on request. Only fashion bloggers, friends or things who I love.  Nie rysuję na zamówienie. Tylko bloggerki, przyjaciół albo rzeczy, które kocham.
more info at: elenabtdoh@interia.pl